Publishers' Representative Central/Eastern Europe
TBIS
Design your own subject newsletters
LinkedIn

LinkedIn

Konferencje w Polsce – 2016

www.ebib.pl

Konferencje w Polsce – 2016

20-21.06. – Warszawa – III Ogólnopolskim Seminarium użytkowników oprogramowania Omega PSIR. Organizator: Politechnika Warszawska. Zaproszenie

22-24.06. – Rogów – 7 Konferencja Biblioteki Politechniki Łódzkiej „Rozmowy o bibliotekach”. Organizator: Biblioteka Politechniki Łódzkiej.

29.06.-01.07. – Białystok – XXXIV Konferencja Problemowa Bibliotek Medycznych ”Biblioteka przyszłości”. Organizator: Biblioteka Główna Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.

11-16 lipiec – Kraków – Digital Humanities. Organizatorzy: Uniwersytet Pedagogiczny i Jagielloński w Krakowie.

15-16.09. – Wrocław –  V Wrocławskie Spotkania Bibliotekarzy. Organizatorzy: Centrum Wiedzy i Informacji Naukowo-Technicznej Politechniki Wrocławskiej, Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego­.

15-16.09. – Opole – 11. Forum Młodych Bibliotekarzy pod hasłem „W bibliotece wszystko gra„. Organizatorzy: Zarząd Główny Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Zarząd Okręgu w Opolu, Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. A. Smolki w Opolu, Miejska Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Opolu, Wojewódzka Biblioteka Pedagogiczna w Opolu, Biblioteka Główna Uniwersytetu Opolskiego, Biblioteka Główna Politechniki Opolskiej oraz Biblioteka i Centrum Informacji Naukowej Państwowej Wyższej Szkoły Medycznej w Opolu.

16.09. – Słupsk – V Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Ekologia informacji a kultura informacyjna społeczeństwa”. Organizatorzy: Zarząd Okręgu Pomorskiego, Zarząd Oddziału Słupskiego, Koło Bibliotek Naukowych i Fachowych przy Akademii Pomorskiej w Słupsku, Wojewódzka Biblioteka Pedagogiczna w Słupsku, Biblioteka Uczelniana Akademii Pomorskiej w Słupsku.

19-20.09. – Gdańsk – Czasopisma naukowe w bibliotekach – zmierzch czy świt?Organizatorzy: Biblioteka Uniwersytetu Gdańskiego, Centrum NUKAT Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie.

26-27.09. – Kraków – seminarium Otwieranie nauki – praktyka i perspektywy.Organizatorzy: Biblioteka Politechniki Krakowskiej i Elsevier B.V.

29-30.09. – Wrocław – Konferencja „Książka dawna i jej właściciele – stan badań, opracowanie, perspektywy„. Organizator: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

06–07.10. – Lublin – Ogólnopolska Konferencja Naukowa Czytelnicy – zasoby informacji i wiedzy. Tradycja i przemiany w czasach kultury cyfrowej i Internetu. Organizatorzy: Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Biblioteka Główna Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Zespół Historii Książki i Bibliotek przy Komitecie Nauk Historycznych Polskiej Akademii Nauk.

06–07.10. – Poznań – międzynarodowa konferencja DATeCH. Organizator: Instytut Chemii Bioorganicznej PAN, Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe.

17-18.10. – Lublin – II Kongres Edukacji Medialnej „Praktyki edukacji medialnej. Strategie użytkowania mediów – nowe formy zachowań społecznych i kulturowych”. Organizatorzy: PTEM, UMCS.

20-21.10. – Łódź – IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Kultura czytelnicza młodego pokolenia”. Organizator: Katedra Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej UŁ, Muzeum Miasta Łodzi.

26-27.10. – Kraków – Małopolskie Forum Bibliotek 2016. Kierunek: Integracja. Organizatorzy: Biblioteka Jagiellońska, SBP i inni

8-9.11. – Zielona Góra – Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. Osoby z niepełnosprawnością w bibliotece – inkluzja w świecie informacji i kultury – teoria i praktyka. Organizator: Biblioteka Jagiellońska.

17-18.11. – Zielona Góra – Zjazd Konferencji Dyrektorów Bibliotek Akademickich Szkół Polskich Organizator: Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego.

17-18.11. – Toruń – II Ogólnopolska konferencja oprawoznawcza. Introligatorzy i ich klienci. Organizatorzy: Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii UMK, Książnica Kopernikańska w Toruniu.

23-24.11- Wrocław – Konferencja „Kultura książki w humanistyce współczesnej” z okazji 60-lecia Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa. Organizator: IINiB UWr.

01-02.12. – Katowice – konferencja Zarządzanie informacją w nauce. Organizator: Polskie Towarzystwo Informacji Naukowej.

01-02.12. – Szczecin – II Ogólnopolska Konferencja „Zbiory specjalne w bibliotekach polskich: w służbie nauki i edukacji”. Organizator: Książnica Pomorska im. S. Staszica w Szczecinie.

02.12. – Wrocław –  VIII Konferencja Korporacji Bibliotekarzy Wrocławskich Nowe projekty, cenne inicjatywy i ciekawe przedsięwzięcia bibliotek naukowych.Organizatorzy:  Korporacja Bibliotekarzy Wrocławskich, Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu.

This site uses cookies. Using the site constitutes your consent to their reading or writing by your browser settings.