Publishers' Representative Central/Eastern Europe
LinkedIn

LinkedIn

Konferencje w Polsce ? 2020

www.ebib.pl

Konferencje w Polsce – 2020

22.02. – Toruń – II Ogólnopolska Konferencja Naukowa WIAD20. Organizatorzy: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Koło Naukowe Doktorantów „Pytanie” UMK, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, SDKN ePrint UMK. Patronat medialny EBIB.

26.03. – Gdańsk – Sympozjum „Małe rzeczy”. Organizatorzy: Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku.

14-15.05 – Gdańsk – XIV Bałtycka Konferencja „Zarządzanie i Organizacja Bibliotek” pod hasłem „Otwarta nauka, otwarta kultura, otwarta edukacja”. Organizatorzy: Komisja Zarządzania i Marketingu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.

22.05. – Wrocław – „Student zawsze obecny„. Organizator: Koło Naukowe Bibliotekoznawców przy Instytucie Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego.

4-5.06. – Wrocław – XX Ogólnopolska Konferencja Bibliotek Niepublicznych i Publicznych Szkół Wyższych „Tnij schematy- kreatywna biblioteka”. Organizator: Wyższe Szkoły Bankowe.

17-18.09 – Kraków – 13 Forum Młodych Bibliotekarzy. Organizatorzy: SBP oraz Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie we współpracy z innymi bibliotekami krakowskimi. 

21.09 – Łódź –  VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Kultura czytelnicza młodego pokolenia” . Organizatorzy: Katedra Informatologii i Bibliologii Uniwersytetu Łódzkiego, Muzeum Miasta Łodzi, Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego, Oddział Łódzki Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.

21-23.10  Kraków  Małopolskie Forum Bibliotek 2020. Organizatorzy: Biblioteka Jagiellońska, Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. Zarząd Okręgu Małopolskiego, Instytut Studiów Informacyjnych UJ, Instytut Nauk o Informacji UP

This site uses cookies. Using the site constitutes your consent to their reading or writing by your browser settings.